KMO Portefeuille

 

 

 

 

 

De Vlaamse overheid wil ondernemers in hun processen van ondernemen en innoveren ondersteunen door financiële steun te verlenen voor advies -en opleidingsdiensten verstrekt door geregistreerde dienstverleners. Deze subsidie is gekend als de KMO-portefeuille.

 

International Business Consulting BVBA is een geregistreerd dienstverlener van de kmo-portefeuille voor het verlenen van advies. (nummer DV.A222463)

 

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

 

 • U bent een zelfstandige of een beoefenaar van een vrij beroep of uw bedrijf heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW)
 • U heeft een vestiging met werkenden in het Vlaamse Gewest
 • U bent actief in de privésector (participatie van de administratieve overheid <25%)
 • U heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit volgens de lijst van Agentschap Ondernemen
 • Uw bedrijf is een KMO volgens de Europese definitie

De grootte van een onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, omzet, balanstotaal en zelfstandigheid en afgetoetst aan de Europese KMO-definitie.

 

Werknemers

Omzet

 

balanstotaal

Kleine ondernemingen:

<50 VTE

< of = 10.000.000 euro

of

< of = 10.000.000 euro

Middelgrote ondernemingen:

<250 VTE

< of = 50.000.000 euro

of

< of = 43.000.000 euro

Alle info over deze subsidies kan u vinden op
www.kmo-portefeuille.be.

 

Hoeveel subsidies kan ik aanvragen?

 

Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. 

 

Advies

Kleine ondernemingen:

steunpercentage: 40%

Jaarlijks steunplafond: €10 000

Middelgrote ondernemingen:

steunpercentage: 30%

Jaarlijks steunplafond: €15 000

 

Aan welke voorwaarden moet het advies voldoen?

 

Om financiële steun te ontvangen van de kmo-portefeuille, voldoet de dienstverlening aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet afgerond zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.

 

Enkele voorbeelden:

 • Investeringsanalyses en haalbaarheidsstudies
 • Uitwerken van een businessplan
 • Advies betreffende de herstructurering of reorganisatie van uw onderneming
 • Advies betreffende het overlaten of overdragen van uw onderneming
 • ….
   

Komen NIET in aanmerking voor financiële steun:

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw gewone bedrijfsuitgaven (boekhouding) of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies.

 

 

Wat betekent dit voor uw onderneming?

 

U doet een beroep op onze diensten voor advies en u voldoet aan de voorwaarden dan betaalt de Vlaamse Overheid een deel (30%-40%) van uw factuur.

 

 

De subsidie aanvragen?

Uw subsidie vraagt u eenvoudig aan via de website www.kmo-portefeuille.be. Geen ellenlange dossierverwerking dus. Contacteer ons en wij helpen u verder op weg.

 

 

Meer info

Alle info over deze subsidie kan u vinden op  www.kmo-portefeuille.be.
Of u kan ook steeds terecht op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid

 

Disclaimer   Privacyverklaring    

© Vaeremans Financial Services | Powered by The eForum Factory