Disclaimer

Voor de opbouw van deze website hebben wij de meest recente, correcte en vrij beschikbare informatie gebruikt. Deze informatie zal echter niet gebruikt worden zonder bijkomend deskundig advies. Het is enkel bedoeld als een leidraad en kan geenszins beschouwd worden als een aanbod tot of een deel van een contract uitmaken, laat staan als een volledig betrouwbaar juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies waarvoor wij aansprakelijk zouden zijn.

Wij raden de gebruikers aan om ons te raadplegen voor de respectieve onderwerpen vooraleer gebruik te maken van de hier beschikbare informatie. Onze diensten zijn enkel gericht tot professionele gebruikers. Het gebruik van de informatie op deze website gebeurt volledig op het risico van de gebruiker. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die hij zou lijden of veroorzaken aan derde partijen als gevolg van de verspreiding of het gebruik van de hier beschikbare informatie.
Bepaalde hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere informatie- of dienstenverstrekkers waarover wij geen controle uitoefenen. Daarom waarborgen wij geenszins de nauwkeurigheid of elke andere kwaliteit van de erin vervatte informatie of diensten, en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor die links of de inhoud van de websites van derden.
 

Disclaimer   Privacyverklaring    

© Vaeremans Financial Services | Powered by The eForum Factory