Verplichte factuurvermeldingen

Aangezien er grote onduidelijkheid blijkt te bestaan omtrent de verplichte factuurvermeldingen, zetten wij deze voor u even op een rijtje.
 
Wat dient er verplicht op een factuur te staan (BTW-wetgeving) :
 • de datum waarop ze wordt uitgereikt,
 • een volgnummer,
 • het BTW-nummer, de naam of benaming van de leverancier, het adres van zijn zetel (eventueel ook de wettelijke vertegenwoordiger van de leverancier in het land en zijn hoedanigheid),
 • het BTW-nummer, de naam of benaming van de klant, het adres van zijn maatschappelijke zetel,
 • de datum waarop het belastbaar feit van de levering van de goederen of de dienst heeft plaatsgevonden, voor zover die datum verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur,
 • omschrijving van de geleverde goederen of diensten (een vage omschrijving kan aanleiding geven tot discussie bij een controle - vermijd dus omschrijvingen als "geleverde prestaties"),
 • de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs exclusief belasting,
 • het toegepaste BTW-tarief,
 • het totaalbedrag van de verschuldigde BTW (vermeld in euro),
 • in voorkomend geval de reden van vrijstelling of afwijking (wanneer bijvoorbeeld de belasting verschuldigd is door de medecontractant, moet de vermelding "Belasting te voldoen door de medecontractant - BTW-Wetboek, artikel ... " worden aangebracht op de factuur).
Omtrent het ondernemingsnummer :
 • Eenmanszaken, die vroeger zowel Handelsregister als BTW-nummer dienden te vermelden, vermelden nu enkel nog het BTW-nummer met een 0 ervoor, als volgt : "BTW BE 0123.456.789”.
  • Vroeger diende bv. BTW BE 123.456.789 en HR Leuven 98.765 vermeld te worden.
  • Nu dient enkel nog BTW BE 0123.456.789 vermeld te worden.
 • Vennootschappen (ook burgerlijke vennootschappen), die vroeger zowel Handelsregister (of register van burgerlijke vennootschappen) als BTW-nummer dienden te vermelden, vermelden nu enkel nog het BTW-nummer met een 0 ervoor, als volgt : "BTW BE 0123.456.789”, samen met het bevoegde gerechtelijk arrondissement, als volgt : "R.P.R. Gent”.
  • Vroeger diende bv. BTW BE 123.456.789 en HR Brussel 987.654 vermeld te worden.
  • Nu dienen enkel nog BTW BE 0123.456.789 en R.P.R. Brussel vermeld te worden.
 • Niet BTW-plichtige ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen), vermelden nu enkel nog het ondernemingsnummer, maar zonder de letters BTW en BE, als volgt : "0123.456.789”.
  • Vroeger diende bv. HR Brussel 987.654 vermeld te worden.
  • Nu dient enkel nog 0123.456.789 vermeld te worden.
 

Disclaimer   Privacyverklaring    

© Vaeremans Financial Services | Powered by The eForum Factory