Personenwagens

jul 10 at 10:25 - sysadmin
Fiscale definitie van de lichte vrachtwagens
 
In België genieten auto's bestemd voor het vervoer van goederen van een fiscaal gunstiger stelsel dan personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.
  

De definitie van lichte vracht werd opgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer.  De fiscus vond deze definitie echter te ruim en beperkte de toepassing ervan door een onderscheid te maken tussen de ‘echte’ en de ’valse’ lichte vracht.

Een ‘echte’ lichte vracht voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen;
 • de toegelaten massa bedraagt niet meer dan 3500 kg;
 • de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (= afstand tussen de twee wielassen) bedraagt minstens 50%;
 • de laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels; als het een bestelwagen betreft, gelden er bijkomende voorwaarden m.b.t. de cabine en het tussenschot.

Voertuigen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, genieten van een gunstiger fiscaal stelsel dan personenauto’s.

  

Concreet vallen de volgende 4 categorieën van auto’s nog onder het gunstig fiscaal stelsel en worden dus als lichte vrachtauto's beschouwd:

1. Pick-ups met enkele cabine. Kenmerken:

 • een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat
 • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading

2. Pick-ups met dubbele cabine. Kenmerken:

 • een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat
 • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading

3. Bestelwagens met enkele cabine. Kenmerken:

 • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat
 • een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels
 • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis
 • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

4. Bestelwagens met dubbele cabine. Kenmerken:

 • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat
 • een laadruimte die volledig is afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte
 • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis
 • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels
 
Voertuigen die als lichte vrachtauto in de reglementering van de DIV zijn ingeschreven en niet voldoen aan de vermelde voorwaarden worden fiscaal beschouwd als personenauto en bijgevolg ook als dusdanig belast.

BRON : F.O.D. Financiën
Filed Under: Niet gecategoriseerd
 

Disclaimer   Privacyverklaring    

© Vaeremans Financial Services | Powered by The eForum Factory